საკომისიო

ჩვენთან საკომისიო უფრო დაბალი და მოქნილია, ვიდრე სხვაგან

უნიფეის საფულის გახსნა უფასო

თანხის მიღება უფასო

თანხის გაგზავნა უფასო


საფულის შევსება 0%


საფულიდან თანხის განაღდება 2,5% / მინიმუმ 0,25 ლარი


დამატებითი სერვისები

ელ–ფოსტით შეტყობინებების მიღება უფასო

უსაფრთხოების კოდის მიღება უფასო