ბათუმის პარკინგი

Please enter the mobile number

მანქანა
  • მანქანა
  • ტაქსი
  • სატვირთო
1 დღე - 1 ლარი
  • 1 დღე - 1 ლარი
  • 7 დღე - 5 ლარი
  • 30 დღე - 10 ლარი
  • 182 დღე - 25 ლარი
  • 365 დღე - 40 ლარი
"