საქართველოს უნივერსიტეტი

სწავლის საფასური
  • სწავლის საფასური
  • გამოცდის აღდგენის გადასახადი
  • მოკლევადიანი კურსები
  • წიგნების საფასური
  • კონფერენციების საფასური
  • სხვა გადასახადები

Please enter the mobile number

"